channeldelacruz

13 tekstów – auto­rem jest chan­nelde­lac­ruz.

Oświad­czam, że cza­sem ser­ce bo­li, nie tyl­ko z po­wodu zerwania. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 maja 2012, 12:55

Widziała go, lecz nie pot­ra­fiła na niego spojrzeć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 kwietnia 2012, 12:54

Dziw­ne, że człowiek pot­ra­fi ty­le rzeczy. Pot­ra­fi kochać, lu­bić, niena­widzić. A nie pot­ra­fi być uczci­wym. Tak po pros­tu, bezinteresownie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 kwietnia 2012, 17:53

Nap­rawdę zda­jesz so­bie sprawę ze swo­jej bez­silności, gdy ser­ce sa­mo zaczy­na kochać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 kwietnia 2012, 17:11

Myślisz, że znaj­dziesz le­kar­stwo na miłość. Tak nap­rawdę to miłość jest lekarstwem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 kwietnia 2012, 15:02

Cza­sem nig­dy znaczy zaw­sze. Cza­sem zaw­sze jest po pros­tu nigdy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2012, 21:28

Są rzeczy, które dla in­nych nie is­tnieją, a dla nas sta­nowią cen­trum świata. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 kwietnia 2012, 15:13

Ta­jem­ni­ca przejścia ciała w serce. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 kwietnia 2012, 21:56

Ho­ryzont uświada­mia nam, że świat ma kres, a my jes­teśmy tyl­ko za­baw­ka­mi, które odejdą w zapomnienie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2012, 00:26

Pióro czar­ne­go łabędzia w szpo­nach miłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 kwietnia 2012, 11:58

channeldelacruz

I tak zaczyna się dzień. Każdy z nas spędza inaczej poranek. Jedni w pośpiechu jedzą śniadanie, inni piją litry czarnego napoju pobudzającego do myślenia. Dla jednych poranek to udręka, dla innych cud. Niektórzy nie znają tego pojęcia inni, aż za dobrze. Nikt chyba jednak nie siedzi na parapecie w chłodny wiosenny poranek przyglądające się wschodzącemu słońcu i grzejąc ręce malinową herbatą. Nikt nie myśli wtedy o meritum życia, nikt nie patrzy w przyszłość. I to jest smutne.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

channeldelacruz

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność